راز زندگی

عجیب کدام است؟                       دنیا        

عجیب تر کدام است؟                 دلبستگی به دنیا          

واجب کدام است؟                      امرخدا          

واجب تر کدام است؟                   ترک گناه         

نزدیک کدام است؟                     قیامت          

نزدیک تر کدام است؟                 مرگ          

مشکل کدام است؟                        قبر        

مشکل تر کدام است؟                   مردن         

گالری تصاویر

وبلاگ
پنجشنبه 1 تير 1396  14.16:9

نشانه ی خردمند 3 چیز است