راز زندگی

عجیب کدام است؟                       دنیا        

عجیب تر کدام است؟                 دلبستگی به دنیا          

واجب کدام است؟                      امرخدا          

واجب تر کدام است؟                   ترک گناه         

نزدیک کدام است؟                     قیامت          

نزدیک تر کدام است؟                 مرگ          

مشکل کدام است؟                        قبر        

مشکل تر کدام است؟                   مردن         

گالری تصاویر

وبلاگ
سه شنبه 15 ارديبهشت 1394  23.56:36

نشانه ی خردمند 3 چیز است

1 - صبر در گرفتاری

2 - ترک گناه

3 - تحمل رنج